. Uslovi korišćenja - SajamNekretnina.rs

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Na ovoj stranici biće Vam predstavljeni uslovi korišćenja sajta i pravila ponašanja na sajtu.

1. Sajamnekretnina.rs je internet sajt osnovan 2018. godine i namenjen je objavljivanju oglasa iz oblasti nekretnina. Na raspolaganju je kako fizičkim licima, tako i agencijama, investitorima i ostalim pravnim licima.

2. Svi korisnici sajta Sajamnekretnina.rs su dužni da se ponašaju u skladu sa ovim pravilnikom. Pristupanjem ovoj stranici prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu.

3. Zabranjeno je:

3.1. svako oglašavanje koje je protivno zakonskim propisima,

3.2. obmanjujuće oglašavanje,

3.3. podsticanje diskriminacije po bilo kom osnovu,

3.4. prikriveno oglašavanje,

3.5. oglašavanje koje može ugroziti zdravlje i bezbednost

3.6. oglašavanje lica, roba, usluga i aktivnosti koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom državnog organa.

4. Pravila oglasnih poruka:

4.1. Poruka mora da bude istinita i u skladu sa zakonom

4.2 Poruka ne sme biti obmanjujuća i ne sme sadržati obmanjujuće podatke (zabluda o ceni, načinu prodaje I isplate, kvalitetu, upotrebljivosti ili drugim svojstvima). Samim tim zahtevamo od korisnika da podaci o predmetu koji oglašavaju moraju biti istiniti.

4.3. Zabranjeno je postavljati slike i tekstove koji nisu predmet oglasa.

4.4. Zabranjeno je postavljati oglase koji u sebi sadrže reklamu ili linkove drugih sajtova koji sa bave oglašavanjem nekretnina ili sličnog sadržaja. Za sva dodatna oglašavanja na našem sajtu kontaktirajte nas na email sajamnekretnina@sajamnekretnina.rs ukoliko želite naše odobrenje.

5. Izjava o odricanju odgovornosti

5.1. Nismo odgovorni za istinitost, tačnost i verodostojnost informacija u oglasnoj poruci

5.2. Nismo odgovorni o istinitosti svojstva, karakteristika  i stanja oglašene nekretnine

5.3. Sva odgovornost za sadržaj oglasne poruke je na licu koje je autor takvog sadržaja i od kojeg je poteklo. U ovom slučaju lice koje je putem našeg sajta kao registrovan korisnik postavilo oglasnu poruku.

5.4. Sajamnekretnina.rs i njegov osnivač ne garantuju za bilo koji predmet prikazan na sajtu sajamnekretnina.rs uključujući vlasništvo nad predmetom i spremnost korisnika da izvrši transakciju

5.5. Sajamnekretnina.rs ne učestvuje u prodaji nekretnina koje se oglašavaju na našem sajtu, niti u bilo kojoj transakciji koja se obavlja između korisnika našeg sajta.

5.6. Sajamnekretnina.rs i njegov osnivač nisu odgovorni za štetu koju pretrpe treća lica u vezi i povodom objavljenog sadržaja na stranici sajamnekretnina.rs. Korisnik se obavezuje nadoknaditi štetu koju sajamnekretnina.rs pretrpi po osnovu zahteva trećih osoba, a koja je nastala povodom objavljenog sadržaja.

5.7. Sajt sajamnekretnina.rs može sadržati linkove prema drugim stranama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode koji su prikazani na tim stranama, niti snosi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica.

5.8. Osnivač i vlasnik sajta ne garantuje neprekidnu dostupnost sajta sajamnekretnina.rs i neće snositi bilo kakvu naknadu štete koja može nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja ili brisanja oglasa ili grešaka u delovanju web stranice sajamnekretnina.rs.

6. Obrada I zaštita podataka

6.1. Korisnik je u obavezi da se registruje na našem sajtu sajamnekretnina.rs

 6.2.  Prilikom registracije na našem sajtu korisnik je dužan da unese istinite i pravilne lične podatke.

6.3.  Za sve lične podatke koje korisnik unese prilikom registracije garantuje za njih da su istiniti

6.4. Prihvatanjem ovog pravilnika korisnik je dao saglasnost na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti

6.5. Podaci se mogu koristiti u svrhu spajanja korisnika

6.6. Sajamnekretnina.rs se obavezuje da će čuvati dobijene podatke od korisnika I da će ih koristiti u dobroj nameni

6.7. Podatke može distribuirati ili otkrivati trećoj strani samo isključivo uz saglasnost korisnika

6.8. Svaku promenu ličnih podataka korisnik je dužan da prijavi sajtu sajamnekretnina.rs i promeni informacije na svom profilu

7. Pravo sajmanekretnina.rs i osnivača prilikom unošenja lažnih, neistinitih, obmanjujućih podataka i oglasa koje štete i ugrožavaju rad sajta:

7.1. Sajamnekretnina.rs ima pravo da upozori korisnika na postavljanje lažnih ličnih podataka

7.2. Sajamnekretnina.rs ima pravo da blokira i ukloni profil korisnika za kojeg smatra da je lažan

7.3. Sajamnekretnina.rs ima pravo da ukloni i izbriše oglase koji su suprotni pozitivnim zakonskim propisima, koji nisu u skladu sa ovim pravilnikom i poslovnom politikom društva, bez prethodne najave, te oglašivač po tom osnovu nema pravo na naknadu štete.

7.4. Sajamnekretnina.rs ima pravo da ukloni sve oglase koji mogu dovesti do ometanja i ugoržavanja rada i funkcionisanja sajta sajamnekretnina.rs.

7.5. Sajamnekretnina.rs ima pravo da odbije objavljivanje oglasa korisniku koji ima neizmirene obaveze prema društvu i može usloviti objavljivanje oglasa izmirenjem dospelih obaveza.

8. Pravilnik za fotografije postavljene uz oglas

8.1. Korisnik garantuje da za fotografije koje postavlja ima dozvolu autora ili da su njegovo autorsko delo.

8.2. Fotografije moraju biti fotografije predmeta koji se oglašava.

9. Uslovi koji se moraju ispuniti kako bi Vaš oglas bio objavljen:

9.1. podaci oglašivača i oglasne poruke moraju biti tačni i istiniti
9.2. sadržaj oglasne poruke mora biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju i drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima
9.3. oglas može sadržati samo jedan predmet prodaje
9.4. oglasi ( tekstovi i fotografije) moraju biti iz oblasti nekretnina
9.5. oglas postavljen u određenoj kategoriji, mora imati sadržaj oglasa vezan za tu kategoriju
9.6. postavljene fotografije moraju biti odgovarajućeg kvaliteta

10. Autorsko pravo

10.1. Strogo je zabranjeno svako kopiranje, preuzimanje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja ili dizajnerskog elementa sajta bez pisanog ovlašćenja vlasnika i osnivača sajta sajamnekretnina.rs koji je vlasnik autorskih prava. Sva prava su rezervisana i zaštićena od strane vlasnika sajta sajamnekretnina.rs. Sajt je dizajnirao Templatic.

11. Osnivač sajta sajamnekretnina.rs zadržava pravo da zabrani pristup korisniku koji na bilo koji način krši ovaj pravilnik ili ometa rad sajta, kao i pravo da protiv tih korisnika preduzme odgovarajuće zakonske mere. U slučaju eventualnih sporova između korisnika i osnivača sajta nadležan je sud u Beogradu.

12. Sajamnekretnina.rs. zadržava pravo promene ovih uslova korišćenja i iste stupaju na snagu odmah, objavljivanjem na stranici sajamnekretnina.rs. Korisnici su dužni da se upoznaju sa aktuelnim uslovima korišćenja, a samim pristupom stranici sajamnekretnina.rs smatra se da su sa istim upoznati. Ukoliko dođe do promena, obavestićemo naše korisnike putem elektronske pošte.

Marketing

Ukoliko ste zainteresovani za bilo koji vid saradnje sa nama, kontaktirajte nas na email adresu marketing@sajamnekretnina.rs

Zapratite nas

Pošaljite prijatelju

Email Agent